Home Institutioner

Institutioner

Tegnestuen har bl.a. arbejdet på flere plejehjem og boligforeninger gennem de sidste 30 år, og derigennem indhøstet en stor erfaring med offentligt støttede byggerier og institutioner.

unavngivet2