Home Institutioner Pleje- og aktivitetscenter

Pleje- og Aktivitetscentret Møllegården

Projektet med hovedbygning i 2 etager, indrettet til boligenheder på 1. sal.
Fælles-, service- og personalerum m.v. i stueplan. Sidebygninger som tæt lav bebyggelse med boligenheder, fælles beboerkøkkener, vaskerum m.v.

Opgave

Nedrivning af eksist. plejehjem.
Genhusning af beboere og opførelse af et nyt Pleje- og Aktivitetscenter.

Visioner

At skabe det bedst mulige miljø og den bedste atmosfære for såvel beboere som personale.
At skabe lyse og venlige boligenheder, med handicapegnede indretninger og udgange til egne terrasser.
At skabe et lukket udemiljø i atriumgård med mulighed for sanseoplevelser.
At beboerne får mulighed for deltagelse i fælles madlavning i afsnittenes beboerkøkkener.
At skabe sammenhold og liv i de store fællesrum - give beboere og personale oplevelsen af "et rart sted at være".
Et sted med udsigt til byens torv, med dets aktiviteter og forretningsliv.

Fakta

Bebyggelsen har 1566 m2 i stueplan og 493 m2 på 1. sal.
21 boligenheder og fællesarealer.
Service- og personalefaciliteter.
Atriumgård på ca. 300 m2, med beplantninger og haveanlæg.