Home Profil

Arkitektfirmaet VEST a/s

ark-vest-kontor

Firmaet blev startet i 2006 ved en fusion af arkitektfirmaerne Ole Rotbøll ApS i Nr. Nebel og Tegnestuen ApS ved Knud Christensen i Outrup. Ved samme lejlighed indtrådte medarbejderne Kjeld Pedersen fra Tegnestuen ApS og Alfred Jepsen fra Arkitektfirmaet Ole Rotbøll ApS i det nye arkitektfirma.

Sammenlægningen har gjort det muligt at klare større og mere tidskrævende opgaver.

Et ungt firma med rigtig mange års erfaring inden for branchen, hvor projekteringen foregår med de nyeste tegneprogrammer med rigtig mange muligheder.
Vi arbejder med projektering og rådgivning inden for næsten alle former for byggeri, offentlige opgaver – plejehjem, ældreboliger, institutioner, almennyttige boligbyggerier, parcel- og fritidshuse samt erhvervsbyggerier. Desuden har vi udført mange renoveringsopgaver, om- og tilbygninger m.m. ved skoler, børnehaver og præstegårde

Alt fra skitser, budgetter, projektering samt tilsyn til byggeriet står færdigt klar til ibrugtagning.

De bedste resultater skabes ved tæt samarbejde omkring bygherrens behov, hvor funktion, æstetik og de økonomiske rammer er i centrum.

Vi står for iderige og spændende projekter, hvor der bliver lagt stor vægt på funktionalitet og udseende – desuden er vi kendt for i projekterne at anvende gode og solide materialer samt afprøvede løsningsmodeller.

Firmaet har adresse på Jernbanealle 10, Nørre Nebel – i den nordvestlige del af Varde Kommune.

 

Aktuelt

Nyt wellnesscenter i Blåvand

Læs mere...

Kontakt

Arkitektfirmaet Vest
Jernbanealle 10
6830 Nørre Nebel
Tlf 76 50 22 00
Fax 75 28 74 89
info@ark-vest.dk